Pilot programu

Zapraszamy do wzięcia udziału w pilotażowym programie testów, który odbędzie się w okresie od 15 września do 15 października 2017.

W ramach pilota zostaną udostępnione bezpłatnie następujące usługi:

  • Walidacja zgodności uploadowanych przez użytkownika testowych dokumentów medycznych z następującymi specyfikacjami:
    • standardem HL7 CDA
    • Polską Implementacją Krajową HL7 CDA w wersji 1.2
    • szablonami eRecepty i eRealizacjiRecepty (wg tzw. PIK HL7 CDA 1.2.1)
  • Weryfikacja poprawności realizacji podstawowych interakcji profilu IHE XDS.b

Dla uczestników pilota udostępnimy również środowisko ART-DECOR umożliwiające podgląd specyfikacji HL7 CDA i Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA oraz tworzenie i edycję własnych specyfikacji HL7 V3 ( w tym CDA).

Udział w pilocie polega na wykonaniu dowolnego zestawu testów w wybranym przez siebie trybie, co oznacza, że minimalny udział to np. walidacja zgodności kilku własnych testowych dokumentów medycznych (uploadowanych przez użytkownika) ze standardem HL7 CDA. Regulamin pilota określa m. in., że warunkiem udziału w pilocie jest zgoda na publikację nazwy firmy lub innego podmiotu, który zgłosił chęć udziału i wykonał choćby jeden test. Nie można przesyłać na platformę prawdziwych dokumentów medycznych, zawierających dane osobowe. Nie będziemy publikować zakresu, ani wyników przeprowadzonych przez dany zespół testów.

Po zakończeniu pilota uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, na podstawie której przygotowane zostanie podsumowanie, które mamy zamiar przedstawić na jesiennej konferencji organizowanej wspólnie z CSIOZ.

Dostęp do platformy Tukan można uzyskać przesyłając do nas zgłoszenie użytkownika.