Pilot programu

Od 15 września do 31 października 2017 kilkudziesięciu użytkowników z 27 firm/podmiotów mogło korzystać z pilotażowego zestawu usług weryfikacyjnych platformy Tukan. Podsumowanie pilota, przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych w jego ramach testów oraz ankiety przeprowadzonej wśród jego uczestników, zostanie opublikowane do końca listopada 2017. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w pilocie naszego projektu oraz Śląskiemu Parkowi Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia za udostępnienie infrastruktury dla potrzeb pilota projektu.

W ramach pilota udostępnione zostały następujące usługi:

  • Walidacja zgodności uploadowanych przez użytkownika testowych dokumentów medycznych z następującymi specyfikacjami:
    • standardem HL7 CDA
    • Polską Implementacją Krajową HL7 CDA w wersji 1.2
    • szablonami eRecepty i eRealizacjiRecepty (wg tzw. PIK HL7 CDA 1.2.1)
  • Weryfikacja poprawności realizacji podstawowych interakcji profilu IHE XDS.b

Uczestnicy pilota mieli również dostęp do środowiska ART-DECOR umożliwiającego podgląd specyfikacji HL7 CDA i Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA oraz tworzenie i edycję własnych specyfikacji HL7 V3 (w tym CDA). Udział w pilocie polegał na wykonaniu dowolnego zestawu testów w wybranym przez siebie trybie.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HL7 podjął decyzję, że po zakończeniu pilota, wszystkie wymienione powyżej podstawowe usługi weryfikacyjne zostaną na stałe udostępnione na tych samych zasadach, co podczas pilota, tzn. bezpłatnie i dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, bez konieczności przystępowania do HL7.

Dostęp do platformy Tukan można uzyskać przesyłając do nas zgłoszenie użytkownika. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim producentów i odbiorców oprogramowania stosowanego w ochronie zdrowia.

Równocześnie rozpoczynamy pracę nad udostępnieniem kolejnych, bardziej zaawansowanych usług weryfikacyjnych, które będą oferowane również bezpłatnie, ale wyłącznie członkom Polskiego Stowarzyszenia HL7 w ramach nowego programu testów na platformie Tukan. Szczegóły wkrótce. Zapraszamy na stronę Polskiego Stowarzyszenia HL7, gdzie można znaleźć informację na temat procedury przystąpienia do naszego stowarzyszenia.