O projekcie

Celem projektu Tukan jest udostępnienie niezależnej platformy weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Zakres weryfikacji obejmuje profile integracji (np. IHE XDS.b) oraz profile treści (np. IHE PRE), które definiują zastosowanie określonych standardów interoperacyjności, np. HL7 CDA. Platforma będzie weryfikowała zgodność z wybranymi profilami IHE oraz z odpowiednimi  specyfikacjami pochodnymi, wytworzonymi w toku innych projektów (np. PIK HL7 CDA). Zakładamy przyrostową rozbudowę platformy o kolejne specyfikacje i usługi weryfikacji.

Projekt ma również na celu usprawnienie weryfikacji poprawności specyfikacji interoperacyjności opracowywanych w ramach projektów centralnych, regionalnych i lokalnych.

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie HL7, które – na podstawie umowy afiliacyjnej – jest oficjalną polską organizacją krajową HL7 International.

Partnerami projektu są:

Patronami medialnymi projektu są:

Jednym z kluczowych założeń projektu jest niezależność od projektów centralnych. Platforma Tukan nie zastąpi środowisk testowych projektu P1, natomiast może stanowić ich ważne uzupełnienie jako narzędzie wsparcia dla zespołów implementujących profile i standardy interoperacyjności. Wymagania wynikające z planów i postępów projektów centralnych będą istotnym, ale nie jedynym kryterium wyboru kolejnych specyfikacji i usług oferowanych na platformie. W miarę możliwości będziemy udostępniać te specyfikacje i usługi, które są najbardziej potrzebne producentom i odbiorcom oprogramowania. Liczymy na współpracę ze strony samorządów i projektówregionalnych przy realizacji kolejnych etapów projektu.

Pilotażowy zestaw podstawowych usług został udostępniony na platformie Tukan we wrześniu 2017 roku. Pilot projektu zakończył się 31 października 2017, ale wszystkie usługi oferowane w jego ramach są nadal dostępne bezpłatnie na tych samych zasadach.

Zapraszamy do korzystania z platformy!