O projekcie

Celem projektu Tukan jest udostępnienie niezależnej platformy weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Zakres weryfikacji obejmuje profile integracji (np. IHE XDS.b) oraz profile treści (np. IHE PRE), które definiują zastosowanie określonych standardów interoperacyjności, np. HL7 CDA. Platforma będzie weryfikowała zgodność z wybranymi profilami IHE oraz z odpowiednimi  specyfikacjami pochodnymi, wytworzonymi w toku innych projektów (np. PIK HL7 CDA). Zakładamy przyrostową rozbudowę platformy o kolejne specyfikacje i usługi weryfikacji.

Projekt ma również na celu usprawnienie weryfikacji poprawności specyfikacji interoperacyjności opracowywanych w ramach projektów centralnych, regionalnych i lokalnych.

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie HL7, które – na podstawie umowy afiliacyjnej – jest oficjalną polską organizacją krajową HL7 International.

Partnerami projektu są:

Patronami medialnymi projektu są:

Jednym z kluczowych założeń projektu jest niezależność od projektów centralnych. Platforma Tukan nie zastąpi środowisk testowych projektu P1, natomiast może stanowić ich ważne uzupełnienie jako narzędzie wsparcia dla zespołów implementujących profile i standardy interoperacyjności. Wymagania wynikające z planów i postępów projektów centralnych będą istotnym, ale nie jedynym kryterium wyboru kolejnych specyfikacji i usług oferowanych na platformie. W miarę możliwości będziemy udostępniać te specyfikacje i usługi, które są najbardziej potrzebne producentom i odbiorcom oprogramowania. Liczymy na współpracę ze strony samorządów i projektów regionalnych przy realizacji kolejnych etapów projektu.

Pilotażowy zestaw podstawowych usług został udostępniony na platformie Tukan we wrześniu 2017 roku. Pilot projektu zakończył się 31 października 2017, ale wszystkie usługi oferowane w jego ramach są nadal dostępne bezpłatnie na tych samych zasadach.

Zapraszamy do korzystania z platformy!