O platformie

Profile IHE dzielą się na profile integracji (np. IHE XDS.b) i profile treści (np. IHE PRE). Profile integracji definiują aktorów i przypadki użycia systemów związane z wymianą informacji medycznych, specyfikują interfejsy tej wymiany oraz wskazują odpowiednie standardy i specyfikacje techniczne dla wymienianych danych. Profile treści precyzują zasady dotyczące wymienianych danych i specyfikują reguły walidacyjne, które te dane mają spełniać. W praktyce profile zawartości są specyfikacjami implementacji określonych standardów interoperacyjności, np. profil IHE PRE jest po prostu specyfikacją zastosowania standardu HL7 CDA dla dokumentu recepty.

Platforma Tukan ma służyć jako narzędzie wspierające przede wszystkim producentów oprogramowania stosowanego w ochronie zdrowia, w zakresie weryfikacji ich produktów oraz generowanych za ich pomocą dokumentów lub komunikatów pod kątem zgodności z profilami IHE i standardami HL7. Platforma ma służyć wyłącznie do walidacji dokumentów testowych, a przekazywanie prawdziwych danych osobowych i medycznych na platformę Tukan jest zabronione.

Platforma udostępni narzędzie do przeglądania i edycji specyfikacji zgodności ze standardami HL7 zapisanych w standardzie HL7 Templates oparte o środowisko ART-DECOR. Właściwe usługi weryfikacji zostaną zrealizowane w oparciu o środowisko IHE Gazelle. Korzystanie z tych usług będzie możliwe w jednym z kilku trybów:

  • upload własnego obiektu (np. dokumentu) i jego walidacja w stosunku do wybranej specyfikacji (np. HL7 CDA lub PIK HL7 CDA)
  • wywołanie standardowego interfejsu zgodnego ze specyfikacją interakcji określoną przez wybrany profil IHE
  • przekazanie za pomocą standardowego interfejsu zgodnego z IHE własnego obiektu (np. dokumentu) i jego walidację w stosunku do określonej specyfikacji
  • wykonanie sekwencji wywołań wg scenariusza testowego zgodnego z wybranym profilem IHE
  • wykonanie sekwencji interakcji pomiędzy dwoma testowanymi systemami wg scenariusza testowego zgodnego z wybranym profilem IHE

W podstawowym zakresie usług korzystanie z platformy będzie bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników. Na platformie Tukan można również skonfigurować złożone sekwencje testów, oparte o przygotowane scenariusze. Przygotowanie platformy do przeprowadzenia określonego programu testów wymaga, oprócz wyboru specyfikacji, przygotowania przypadków i scenariuszy testowych oraz danych testowych.

Kolejność (poziomy) przygotowania platformy do przeprowadzenia programu testów są następujące:

  • komponenty Gazelle specyficzne dla wybranych profili IHE
  • specyfikacje doprecyzowujące wybrane standardy interoperacyjności
  • programy testów realizujące fragmenty wybranych procesów operacyjnych

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami, w szczególności na uruchamianie na platformie Tukan kolejnych programów testów na wspólnie ustalanych zasadach.